Zajęcia

Robotyka LEGO

Małgorzata Ślęczka 596 odsłon 30.09.2023
Robotyka - zajęcia dla dzieci

Zajęcia Robotyka Lego, które poprowadzi Świat Robotów, czyli firma, która już od 6 lat organizuje zajęcia z robotyki i programowania.

Jak wyglądają zajęcia?

👉🏼Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem klocków LEGO SPIKE, tabletów oraz specjalnego oprogramowania, przy pomocy którego dzieci ożywiają wykonane konstrukcje.

👉🏼 W pierwszej części zajęć dzieci budują robota, a w drugiej programują go za pomocą interaktywnych puzzli.

👉🏼 Dzieci dokładając kolejne elementy formułują polecenia/zadania dla robota w graficznym języku programowania (dla dzieci umiejących czytać wdrażamy programowanie tekstowe).

👉🏼 Praca w dwuosobowych zespołach, na każdym stanowisku jest zapewniony dostęp do tabletu wraz z oprogramowaniem oraz zestawu wyżej wymienionych klocków.

👉🏼 Na każdym spotkaniu dzieci pracują nad nowym projektem, który jest dostosowany do ich możliwości oraz do rozwijających się w trakcie zajęć umiejętności.

Jakie kompetencje wspierasz, zapisując swoje dziecko na zajęcia?

Zajęcia pozytywnie wpływają na poprawę sprawności manualnej. Dzieci poprzez manipulację klockami usprawniają motorykę małą, rozwijają logiczne myślenie, planowanie przestrzenne i kreatywność, uczą się współpracy. Robotyka LEGO łączy kilka dziedzin: programowanie, konstruowanie, sensorykę, automatykę, informatykę i mechanikę. 

Informacje organizacyjne dotyczące zajęć Robotyka LEGO:

Środy grupa 4-5 lat 15:45-16:45

grupa 6-8 lat 16:50-17:50

Po zajęciach dzieci mają do wykorzystania 30 minut w strefie zabawy 🙂

Koszt: 45 zł jednorazowe wejście, karnet 4 wejść ważny przez 5 tygodni 160 zł.

Młodsze rodzeństwo na pokładzie?

W naszej bawialni zajęcia odbywają się w osobnej salce, więc w tym czasie młodsze rodzeństwo może korzystać ze strefy zabawy, a rodzic może napić się kawy 🙂


Małgorzata Ślęczka

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz mamą Hani. Miłość do dzieci oraz dążenie do rozwijania ciekawości świata wśród najmłodszych były impulsem do stworzenia miejsca, jakim jest Bawialnia Margolcia.